Herhaalrecepten

Zijn de medicijnen voor 10.00 uur aangevraagd, dan staat uw medicatie na 2 werkdagen na 13.30 uur voor u klaar bij uw apotheek.

U kun ze op de volgende manieren aanvragen:

1. inspreken op de receptenlijn ( 24 uur per dag): 0224-212648 keuze 3. U dient de medicijnen bij de hand te hebben, zodat u de namen en de dosering  kan inspreken op een bandje. Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum en uw telefoonnummer in.

2. U medlt zich eenmalig aan via de website: www.huisartsenzuid.praktijkinfo.nl en vraag op deze wijze medicatie aan. Graag per persoon aanmelden.

3. U kunt de lege doosjes gebundeld in herhaalreceptenton in de praktijk deponeren.