Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentie

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • enkel/arm index
 • aanstippen van wratten
 • gehoortest
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

 Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8 en 10 uur.

Praktijkondersteuner GGZ , Annemarie Bijl voor volwassenen en Aniek Gerrits voor kinderen.

U kan door uw huisarts verwezen worden naar de POH GGZ voor ondersteuning bij psychische klachten. In een eerste gesprek brengt de POH GGZ uw klachten en vragen in kaart.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, vervolggesprekken bij de POH GGZ of een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling).

Daarnaast begeleidt de POH GGZ bepaalde groepen mensen met langer bestaande, stabiele problematiek vanuit de huisartsenpraktijk.

De POH GGZ kan dus helpen door:

 • het verhelderen van problemen
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing
 • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
 • nazorg na behandeling in de GGZ

Praktijkondersteuner somatiek (diabetes, hypertensie, COPD, astma), Corine Rootlieb en Mara van Klink.

De praktijkondersteuner doet zelfstandig spreekuur. Ze begeleidt en controleert mensen met chronische ziekten. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met diabetes mellitus, astma of COPD. De praktijkondersteuner doet dit in nauw overleg en onder de eindverantwoordelijkheid van uw eigen huisarts.

De praktijkondersteuner is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor meer informatie, informeer bij de praktijkassistente.

Ter attentie!: wanneer u uw afspraak bij de praktijkondersteuner kort van te voren afzegt, kunnen wij niemand anders meer op die tijd inplannen. Aan het bezoek zit vaak een bloedonderzoek gekoppeld, wat enige dagen voor de afspraak moet plaats vinden.