home

Huisartsen Zuid

Huisartspraktijk van Steen

A.M. van Steen

Schipper en Mantel Huisartsen

E.A.M. Schipper-Hooiveld
I.Mantel

M. Baltus-Ruijter ( waarnemer op woensdagmiddag)

Zuiderweg 29, 1741 NA, Schagen

Op de 2e verdieping.

De praktijken functioneren als twee aparte praktijken. U heeft  dus uw eigen huisarts. De assistentes en de praktijkondersteuners werken wel voor beide praktijken.

 

U vindt  ons nieuwe privacyregelment ivm de vernieuwde AVG wet: hier

Praktijken gesloten voor nieuwe inschrijvingen

De praktijk van dr. Schipper en Mantel, en de praktijk van dr. Boot, zijn beide gesloten

voor nieuwe inschrijvingen. Dit geldt niet voor gezinsuitbreiding en gezinshereniging.

Wanneer de praktijken te groot worden, kunnen wij niet meer de juiste zorg leveren.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Starlet laboratorium

Wij kunnen laboratorium onderzoek via de computer voor u aanvragen.  Wanneer u ook urineonderzoek via Starlet moet doen, vragen wij u daarvoor een speciale verpakking voor urine bij ons op te halen.

Wanneer het formulier digitaal is aangevraagd, meldt u zich daarna bij de balie van Starlet, waarna zij het benodigde formulier erbij zullen zoeken. U dient altijd een identiteitsbewijs bij zich te hebben.

Mensen die slecht ter been zijn, kunnen aan huis geprikt worden.

Wanneer u naar een kleiner prikpunt buiten Schagen gaat, is het niet mogelijk om het via de computer aan te vragen. U dient dan een formulier mee te nemen.

Toestemmingsformulier inzage medische gegevens

Uw huisarts houdt een electronisch dossier bij. Hierin staat informatie over uw behandelingen, eventuele allergieen en de medicatie die u gebruikt. Als u op de huisartsenpost komt is het heel belangrijk dat de waarnemend huisarts deze gegevens kan inzien. Alleen zo kan er verantwoorde zorg geleverd worden! Uw gegevens zijn alleen opvraagbaar op de huisartsenpost, de apotheek en door het Noord West ziekenhuis en worden alleen opgevraagd voor zover dat nodig is voor uw behandeling.

Wij willen u vragen om, als u dat nog niet gedaan heeft, dit formulier voor al uw gezinsleden in te vullen en in te leveren op de praktijk. U kunt het downloaden via onderstaande link.

Alvast bedankt!

 

toestemmingsformulier

 

Nationale internet apotheek

 

Wij werken samen met de lokale apotheker om overzicht te houden over uw medicatie. Als u medicatie bestelt bij de internet apotheek krijgen wij geen terugkoppeling en kunnen we geen medicatiebewaking uitvoeren. Zo kunnen er gevaarlijke bijwerkingen of interacties optreden.

Wij raden u het bestellen van medicatie bij de internet apotheek daarom dringend af.

Als u toch medicatie wilt bestellen bij de internet apotheek, willen wij u vragen om het gebruik van deze geneesmiddelen altijd te melden bij de assistente van uw huisarts. U bent zelf mede verantwoordelijk voor het onderhouden van uw eigen medicatiedossier.

Wijzigingen adres of telefoonnummer doorgeven

 

 

Zou u wijzigingen van adres of telefoonnummer aan ons willen doorgeven. Anders kunnen wij u niet goed bereiken voor het doorgeven van informatie of uitslagen.

Is ook uw emailadres bij ons bekend? Graag even doorgeven aan de balie.