home

Huisartsen Zuid

Huisartspraktijk Boot

J.M. Boot
A. Elbers  (vaste waarnemer op vrijdag)

Schipper en Mantel Huisartsen

E.A.M. Schipper-Hooiveld
I.Mantel

N. van der Veen ( waarnemer op woensdagmiddag)

Zuiderweg 29, 1741 NA, Schagen

Op de 2e verdieping.

De praktijken functioneren als twee aparte praktijken. U heeft  dus uw eigen huisarts. De assistentes en de praktijkondersteuners werken wel voor beide praktijken.

kwaliteitskeurmerk

Praktijk Huisartsen Zuid is geaccrediteerd

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt wordt gevraagd via enquetes. Elk jaar komt er iemand van de NPA langs om te controleren of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en verbeteringen doorvoert. Zo proberen we continu te zorgen dat de kwaliteit goed is.

 

Vakantie 2017

 

De praktijk van dr. Boot is gesloten van

4 t/m 19 november

Waarneming voor spoedgevallen en aanvraag van herhaalrecepten door dokter Schipper en Mantel, Zuiderweg 29, 1741NA Schagen. Tel 0224-212648

 

Praktijken gesloten voor nieuwe inschrijvingen

De praktijk van dr. Schipper en Mantel, en de praktijk van dr. Boot, zijn beide gesloten

voor nieuwe inschrijvingen. Dit geldt niet voor gezinsuitbreiding en gezinshereniging.

Wanneer de praktijken te groot worden, kunnen wij niet meer de juiste zorg leveren.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Starlet laboratorium

Wij kunnen laboratorium onderzoek via de computer voor u aanvragen.  Wanneer u ook urineonderzoek via Starlet moet doen, vragen wij u daarvoor een speciale verpakking voor urine bij ons op te halen.

Wanneer het formulier digitaal is aangevraagd, meldt u zich daarna bij de balie van Starlet, waarna zij het benodigde formulier erbij zullen zoeken. U dient altijd een identiteitsbewijs bij zich te hebben.

Mensen die slecht ter been zijn, kunnen aan huis geprikt worden.

Wanneer u naar een kleiner prikpunt buiten Schagen gaat, is het niet mogelijk om het via de computer aan te vragen. U dient dan een formulier mee te nemen.

Toestemmingsformulier inzage medische gegevens

 

Uw huisarts houdt een electronisch dossier bij. Hierin staat informatie over uw behandelingen, eventuele allergieen en de medicatie die u gebruikt. Als u op de huisartsenpost komt is het heel belangrijk dat de waarnemend huisarts deze gegevens kan inzien. Alleen zo kan er verantwoorde zorg geleverd worden! Uw gegevens zijn alleen opvraagbaar op de huisartsenpost en worden alleen opgevraagd voor zover dat nodig is voor uw behandeling.

U heeft een toestemmingsformulier voor het inzien van uw medische gegevens door waarnemende huisartsen op de huisartsenpost per post van ons ontvangen. 

toestemmingsformulier

 

Wij willen u vragen om, als u dat nog niet gedaan heeft, dit formulier voor al uw gezinsleden in te vullen en in te leveren op de praktijk. Als u het formulier kwijt bent liggen er exemplaren in de wachtkamer, of u kunt het downloaden via bovenstaande link.

Alvast bedankt!

Nationale internet apotheek

 

Wij werken samen met de lokale apotheker om overzicht te houden over uw medicatie. Als u medicatie bestelt bij de internet apotheek krijgen wij geen terugkoppeling en kunnen we geen medicatiebewaking uitvoeren. Zo kunnen er gevaarlijke bijwerkingen of interacties optreden.

Wij raden u het bestellen van medicatie bij de internet apotheek daarom dringend af.

Als u toch medicatie wilt bestellen bij de internet apotheek, willen wij u vragen om het gebruik van deze geneesmiddelen altijd te melden bij de assistente van uw huisarts. U bent zelf mede verantwoordelijk voor het onderhouden van uw eigen medicatiedossier.

Wijzigingen adres of telefoonnummer doorgeven

 

 

Zou u wijzigingen van adres of telefoonnummer aan ons willen doorgeven. Anders kunnen wij u niet goed bereiken voor het doorgeven van informatie of uitslagen.

Is ook uw emailadres bij ons bekend? Graag even doorgeven aan de balie.